Šta znači SUBALTERAN?

» subalteran • pridev Koji stoji pod nekim drugim, zavisan od koga, podređen, potčinjen, niži; log. posebno prema opštem je subalterno; neki stoji u subalternom odnosu prema svima.