Šta znači SUBALIMENTACIJA?

» subalimentacija • ženski rod (medicina) Pothranjivanje, nedovoljna ishrana, nedovoljnost količine hrane potrebne za povoljno stanje i razvitak organizma.