Šta znači SUBAKCIJA?

» subakcija • ženski rod (medicina) OBrađivanje, prerađivanje, umekšavanje, mešanje.