Šta znači SUB UNA SPECIJE?

» sub una specije • lat. sub una specie pod jednim vidom, naime samo sa hlebom (kako se katolici pričešćuju).