Šta znači SUB PENA?

» sub pena • lat. sub pena pravno: pod pretnjom kazne.