Šta znači SUB LEGE LIBERTAS?

» sub lege libertas • lat. sub lege libertas pravni: sloboda u granicama zakona.