Šta znači SUAVE?

» suave • prilog (muzika) Blago, ljupko, umilno; soave.