Šta znači SU?

» su • muški rod Francuski novac od 5 santima, petparac.

» SU • skraćenica Auto-oznaka za Suboticu.