Šta znači ŠTAB?

» štab • muški rod Glavni rukovodeći organ nečega, vrhovno voćstvo.

» štab • muški rod (vojska) Rukovodeći vojni organ.
Oficiri dodeljeni kao pomoćnici, saradnici i savetnici komandantu (puka, brigade, divizije, armije).