Šta znači ŠT?

» st. • skraćenica Stariji.

» ŠT • skraćenica Auto-oznaka za Štip.