Šta znači SSL?

» SSL • muški rod (računari) Protokol za slanje i primanje informacija na Internetu, tako da ih samo autorizovani primalac može dešifrovati.