Šta znači SSI?

» SSI • skraćenica Sever-severoistok.