Šta znači SRPOLIK?

» srpolik • pridev U obliku srpa, nalik srpu.