Šta znači SREDSTVA?

» sredstva Sredstva potrebna da bi se obavio posao (kao što su osoblje, oprema, materijal).