Šta znači ŠREDINGER?

» Šredinger • muški rod Iako je ime austrijskog fizičara (1887-1961), jedan od dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 193godine, nerazdvojno povezana sa talasnom mehanikom i postavljanjem kvantne i atomske teorije na sasvim nove osnove, njegovo interesovanje je bilo i van domena teorijske fizike.
U eseju "Šta je život?" tretira se fizički pristup živoj ćeliji, a iste godine izdao je i esej "Um i materija". Iz njih se zaključuje da je Šredinger bi zainteresovan i za biološke probleme.