Šta znači SREĆAN?

» srećan • pridev Pun sreće, ispunjen srećom, sretan.