Šta znači SRCOLIK?

» srcolik • pridev U obliku srca.