Šta znači SRASTI?

» srasti • glagol Stopiti se, sliti se.