Šta znači SRASLAC?

» sraslac • muški rod (mineral) Dva ili više sraslih minerala.