Šta znači SRAMEŽLJIV?

» sramežljiv • pridev Koji oseća stid, stidan.