Šta znači ŠRAFŠTOK?

» šrafštok • muški rod (mehanika) Mašinska stega, mengele. (nem.)