Šta znači SPREGNUTI?

» spregnuti • glagol Napraviti spreg.