Šta znači SPREG?

» spreg • muški rod Sadejstvo sila, sprezanje.