Šta znači SPREČITI?

» sprečiti • glagol Onemogućiti, osujetiti, omesti.