Šta znači SPOLIJUM?

» spolijum • muški rod Plen, pljačka; naročito: zaplenjeno oružje i dr. kao znak pobede; prav. oduzimanje poseda; kod katolika: pravo pape na prisvajanje imanja koja ostanu iza kat. sveštenika.