Šta znači SPOLIJE?

» spolije U Srednjem veku: znaci viteške časti (mač, štit, šlem i dr.) koji su se nosili pri sahranama i u drugim svečanim prilikama.