Šta znači SPOJITI?

» spojiti • glagol Sastaviti.

» spojiti • glagol (računari) Spojiti dva niza znakova u jedan, kao na primer spajanje niza "ABC" * "DEF" = "ABCDEF".
Spojiti dve datoteke.