Šta znači SPIROHETE?

» spirohete • (medicina) Jednoćelična živa bića iz grupe bakterija spirala, izazivači sifilisa (sporchaeta pallida) i dr. bolesti.