Šta znači SPIRITUALIZIRATI?

» spiritualizirati • glagol hem. Pretvoriti (ili pretvarati) u alkohol, ualkoholiti, učiniti alkoholnim, izvući iz čega alkohol.
Oduhoviti, oduhovljavati, dati čemu duhovno obeležje, tumačiti u duhovnom smislu.