Šta znači SPIRITUALIZAM?

» spiritualizam • muški rod Metafizičko shvatanje po kome je ono što postoji, u svojoj suštini, duhovne prirode, duhovna supstancija sastavljena od duhovnih bića, a tela su samo pretstave, ili prividi pojave jedne čisto duhovne stvarnosti; supr. materijalizam.