Šta znači SPIRITUALIZACIJA?

» spiritualizacija • ženski rod Oduhovljenje, pripisivanje duha, tumačenje u duhovnom smislu.

» spiritualizacija • ženski rod (hemija) Pretvaranje u alkohol, izvlačenje alkohola.