Šta znači SPIRITOZO?

» spiritozo • prilog (muzika) Sa duhom i žarom, plameno, živo; kon spirito.