Šta znači SPIRITIZAM?

» spiritizam • muški rod Verovanje u duhove, verovanje da s one strane groba postoji svet duhova sa kojima se može, pod izvesnim okolnosima (posredstvom stolića i naročitih posrednika - medijuma), doći u dodir i opštiti. Spiritizam je polovinom XIX veka, došao iz Amerike u Evropu; up. okultizam.