Šta znači SPIRANTIZIRATI?

» spirantizirati • glagol Učiniti spirantom, trajnim suglasnikom.