Šta znači SPIRANTIZACIJA?

» spirantizacija • ženski rod (lingvistika) Izgovor trenjem vazduha.