Šta znači SPIRANTALAN?

» spirantalan • pridev (lingvistika) Suglasnik koji nastaje trenjem vazduha, može trajati sve dok ima daha.