Šta znači SPINTEROMETAR?

» spinterometar • muški rod Sprava za merenje dužine elektrčnih varnica.