Šta znači SPINA BIFIDA?

» spina bifida • lat. spina trn, bodlja, kičma, bis dvaput, findo cepat medicina: urođena pukotina između pojedinih lukova kičmenog stuba.