Šta znači SPINA?

» spina • ženski rod (anatomija) (nl. spina dorsalis) Hrbat, kičma, hrtenjača.