Šta znači SPILJA?

» spilja v. špilja.

» Pogledajte i špilja «