Šta znači ŠPILHOZNE?

» špilhozne • (odevanje) Kratke dečije pantalone. (nem.)