Šta znači SPIKATO?

» spikato • prilog (muzika) Jasno naglašeno, razgovetno (kod pevanja).