Šta znači ŠPIGLMETAL?

» špiglmetal • muški rod Slitina (legura) bakra i kalaja, često sa nešto arsena ili nikla (za metalna ogledala).