Šta znači SPIČRAJTER?

» spičrajter • eng. speech writer sastavljač, pisac tuđih govora.