Šta znači SPERMISTI?

» spermisti Biolozi koji su smatrali spermatozoid za pravu klicu iz koje se razvija živo biće, a jaje i embrionalnu kesicu samo kao pogodnu sredinu za razvoj muške klice; supr. ovisti.