Šta znači SPERMATOZOIDI?

» spermatozoidi • (životinja) Semeglavci, semene ćelije, diferencirane ćelije u muškom semenu koje vrše oplođavanje.