Šta znači SPERMATOFORE?

» spermatofore • (životinja) Semene grudvice kod beskičmenjaka koje se pri parenju (stapanju), prenose u žensko telo i tamo postepeno vrše oplođavanje.