Šta znači SPERMATIČAN?

» spermatičan • pridev Semeni, koji sadrži ili proizvodi seme, npr. takvo sredstvo.