Šta znači SPERMACET?

» spermacet • muški rod zool. Žitka mast u glavi uljarke glavate.