Šta znači SPERMA?

» sperma • ženski rod zool. Životinjsko i čovečje seme, gusta i beličasta semena tečnost spolno zrelih mužjaka koju pri snošaju izbacuje ud i koji sadrži spermatozoe;
bot. Seme.